De Baltische stammen

De Balten leefden in stammen verspreid over de Baltische Staten. Sommige stammen leefden vooral van landbouw en stichtten dorpen om hun land te beschermen, andere stammen leefden vooral van handel en trokken rond met hun handelswaar. Maar de meeste stammen leefden van rendieren en koeien, waarmee ze rondtrokken door de wouden. De Vikingen (de spelers van Yggdrasil) zijn al met enkele stammen in contact gekomen.

Audre
De Audre leven aan de oostkant van de rivier en zijn de eigenaren van Rigai.

       

Saule

De Saule leven ten zuidwesten van de rivier, waar ze hun handel aan de kant hebben geschoven om hun ambities na te leven.

      

Jiera

De Jiera zijn sinds kort gevlucht uit hun thuisland. Deze nomadische stam heeft zich bij de Vikingen gevoegd op zoek naar bescherming.

      

Lesjia
De Lesjia zijn gevreesde rovers die in kleine groepen rondtrekken om alles mee te nemen wat van waarde is.