Vikingen


De meeste spelers op Yggdrasil zijn Vikingen. Het zijn Vikingen die samen met jarl Ingo het geluk gingen beproeven in het oosten of Vikingen die later zelf ook die kant op zijn gevaren na het horen van verhalen van reizigers. Als je een Viking wilt gaan spelen op Yggdrasil, moet je natuurlijk wel weten hoe jouw cultuur in elkaar zit, dus welke soort groepen er in de samenleving bestaan, welke gebruiken er zijn en hoe het zit met de goden waar je als Viking in gelooft. Hieronder geven we informatie over deze onderwerpen. De meeste informatie die wij gebruiken is gebaseerd op historisch correcte informatie, of op de Edda als het gaat om mythologie, hierdoor kan je zelf ook genoeg informatie over de Vikingen opzoeken op het internet of in boeken om je kennis aan te vullen. Sommige dingen zijn echter omwille van het spel of vanwege te weinig beschikbare informatie op een andere manier ingevuld. De informatie die wij hieronder geven is daarom de leidraad voor het evenement Yggdrasil. 


Wie waren de Vikingen?
De Vikingen zijn de inwoners van Scandinavië die aan het einde van de Romeinse tijd tot net na het jaar 1000 rondzwierven door Europa. Hun cultuur heeft erg veel weg van de oude Germaanse stammen die in de Romeinse tijd leefden. In het begin waren het boeren of handelaren. De handelaren reisden de wereld over om hun producten te verkopen op verre markten en brachten de goederen van daar weer terug naar huis. Sporen van handel zijn zelfs in het Byzantijnse rijk en tot helemaal in India gevonden. De boeren leefden vooral van het land dat aan de kusten lag. Grootte delen van Scandinavië bestond uit diep woud en was onvruchtbaar voor landbouw. De grond was arm en uiteindelijk moesten de Vikingen op zoek naar alternatieve manieren om aan eten en materiaal te komen. Onder bescherming van hun god Odin trokken ze al plunderend door Europa heen: de tijd van de Vikingen die vandaag de dag het meest bekend is. Niet alleen Groot-Brittannië en de Noordzeekust werden aangevallen. Ook trokken de Vikingen waar huidig Duitsland en Rusland ligt binnen om daar dorpen te plunderen. Daarnaast waren de Vikingen ook ontzettend goed in kolonies stichten. In Groot-Brittannië, Normandië, de Baltische staten, Rusland en zelfs tot Canada stichtten de Vikingen kolonies. 

Waar kwamen ze vandaan?
De Vikingen komen dus uit Scandinavië, het huidige Zweden, Noorwegen en Denemarken. Enkele grote plaatsen waar de Vikingen vandaan zouden kunnen komen zijn: Ribe, Haithabu, Aarhus, Roskilde, Upsala, Birka, Kaupang en Trondheim. Er zijn natuurlijk nog veel meer steden en dorpen, maar dit is een kleine greep. 

De mythologie van de Vikingen
De Vikingen in de wereld van Yggdrasil geloven in goden en mythische wezens. Soms is het maar de vraag of dat deze daadwerkelijk wel bestaan en het geen inbeelding of droom is geweest. Op de pagina Mythologie kan je lezen hoe mythologie naar voren komt in Yggdrasil en in welke goden en mythische wezens de Vikingen dan geloven.

De samenleving van de Vikingen
Net zoals alle andere samenlevingen bestaat de samenleving van de Vikingen ook uit een eigen cultuur, met zijn eigen standen, normen, waarden, gebruiken en tradities. Uitleg over deze aspecten van de samenleving kan je hier vinden: Samenleving van de Vikingen

De kleding van de Vikingen
Om je een idee te geven van wat de Vikingen precies droegen laten we op de Pinterest pagina van 2Horizons afbeeldingen zien van wat de vrouwen en mannen toen droegen.

Ook kan je op deze website veel informatie vinden over de kleding die de Vikingen droegen: http://www.hurstwic.org/history/articles/daily_living/text/clothing.htm