Mythologie


De Vikingen in de wereld van Yggdrasil geloven in goden en mythische wezens, maar de vraag is of dat deze daadwerkelijk wel bestaan. Volgens mythen gingen goden wel eens in vermomming naar de echte wereld, vaak in de vorm van een reiziger die een prachtig verhaal kon vertellen. In Yggdrasil zal dan ook niet een god of mythisch wezen in zijn daadwerkelijke vorm rondlopen, we willen namelijk dat de spelers zich altijd kunnen afvragen of het wel echt een god of mythisch wezen was en geen interpretatie, inbeelding of droom. Hieronder vindt je informatie over mythologie in de tijd van de Vikingen.

*Let op: Hoewel de wereld van Yggdrasil is gebaseerd op de Edda, zijn sommige dingen omwille van het spel of vanwege te weinig beschikbare informatie op een andere manier ingevuld.*

De mythologie in de tijd van de Vikingen

Volgens de vikingen bestond de wereld niet uit één maar uit vele werelden verbonden aan de levensboom Yggdrasil. De belangrijkste werelden zijn Asgard, het rijk der goden, en Midgard het rijk waar de mensen wonen, beter gezegd aarde. Daarnaast waren er nog vele andere werelden die bevolkt werden door andere wezens. Alfheim, de wereld waar de elfen vandaan komen, Svartalfheim, het rijk van de duistere elfen en de dwergen, en Jotunheim, het rijk van de reuzen. In vele verhalen spreekt men ook nog van een vuur- en ijsrijk in de verste uithoeken van de takken van Yggdrasil. Het laatste rijk dat we noemen is Helheim, thuisplaats van de godin Hell. Niet alle gestorven zielen gingen naar het IJsrijk. Ieder die waardig in de strijd stierf ging naar Walhalla, Folkvangr of een van de andere hallen van de goden.
De goden wisten dat hun einde, Ragnarok, naderde. Na Fimbulvetr, de lange winter, zouden de goden en de reuzen in een oorlog met elkaar het lot van de wereld bepalen. Odin liet zijn Valkyries, strijdgodinnen, de meest dappere zielen verzamelen en naar Walhalla brengen. De gevallen strijders maakten zich daar klaar voor de eindstrijd tegen de reuzen.

De negen werelden van Yggdrasil                     

1.  Asgard: Het rijk der goden.    
2.  Midgard: Het rijk der mensen.
3.  Jotunheim: Het rijk der reuzen.
4.  Alfheim: Het rijk der lichtelfen.
5.  Svartalfheim: Het rijk der donkerelfen en dwergen.
6.  Muspelheim: Het vuurrijk, thuis van de reus Surt.
7.  Niflheim: Het ijsrijk, thuis van de doden.
8.  Helheim: Het rijk van godin Hell.
9.  Vanaheim: Het rijk van de wanen (andere goden).

Enkele belangrijke goden

Odin
De alvader en meest belangrijke god. Odin gaf ooit een van zijn ogen weg voor wijsheid en had een voorliefde voor strijd. Odin was de god van de wijsheid en oorlog. Hij reed op Sleipnir, een paard met acht benen. Daarnaast werd hij door twee raven vergezeld, Huginn en Muninn genaamd, die door de wereld vlogen en hem alles vertelden wat er te horen en te zien viel.

Thor

Odins zoon Thor droeg een hamer genaamd Mjöllnir, waarmee hij ten strijde trok tegen het kwaad. Thor is de god van de donder.

Loki

Loki was ooit een reus die in Asgard werd opgenomen. Loki werd symbool van sluwheid en verraad, en ook god van het vuur. Uiteindelijk zou hij in Ragnarok mee strijden aan de kant van de
reuzen.

Freya en Freyr

Freya en Freyr zijn broer en zus die het symbool werden van liefde en vruchtbaarheid.

Njord

Njord is de god van de zee en is getrouwd met Skadi, een reuzin.

Tyr

Tyr was de god van oorlog die zijn hand had verloren om de reusachtige wolf Fenrir gevangen te nemen.

Baldr

Baldr was de god van de schoonheid. Zijn licht verspreidde zich over de aarde, waardoor hij ook soms als de god van de lente werd gezien.

Forseti

Forseti was de god van de rechtspraak.

Hel

Hel is de godin van de onderwereld.

Heimdall

Heimdall was de godenwachter die Bifröst bewaakte, de regenboogbrug die van Asgard naar Midgard liep. Volgens de verhalen kon hij beter zien dan wie dan ook. Sommigen zeggen zelfs dat hij in de andere werelden kan kijken.

Wezens in de mythologie

Naast goden had je nog allerlei andere wezens die in de verschillende werelden huisden. Zoals enorme reuzen, lelijke trollen, prachtige Valkyries en verraderlijke Walkuren. Hieronder staan de verschillende wezens.

Reuzen
De reuzen leven in Jotunheim. Al sinds de oude tijden strijden ze tegen de goden. Al zijn er soms ook andere connecties tussen de twee.

Trollen
Trollen zijn familie van de reuzen. Ze leven diep in de bergen van de werelden. Het zijn lelijke en gevaarlijke wezens die wel van mensenvlees houden.

Valkyries
Valkyries zijn oorlogsgodinnen. Het zijn prachtige strijdsters die de gevallen strijders naar de strijdershallen brengen.

Walkuren
Walkuren zijn dan weer niet zo hele mooie oorlogsgodinnen. Ze staan ook symbool voor de dood en doen zich te goed aan mensenvlees.

Nornen
De nornen zijn drie oude vrouwen (heden, verleden en toekomst) die de levensdraden spinnen van iedere sterveling. Zij bepalen ieders lot.

Draugr
De Draugr zijn de ondode strijders die niet naar Walhalla zijn gegaan en rond dwalen.

Einherjar

De Einherjar zijn de gevallen strijders die wel Walhalla hebben gehaald. Ze trainen en feesten, en maken zich klaar voor Ragnarok.

Elfen

Ook wel lichtelfen genoemd. Het zijn prachtige bewoners van Alfheim.

Alfen

Ook wel donkerelfen genoemd. Hun huid is donker, door het leven dat zij leiden onder de grond.

Dwergen

Dwergen zijn een klein ras dat leeft in de grotten van Svartalfheim. Er is geen ras dat beter kan smeden dan zij dat kunnen.

Sleipnir
Sleipnir is het achtbenig paard waar Odin op rijdt. Hij is eigenlijk een zoon van Loki.

Midgardslang

Een enorme slang die om Midgard ligt. Hij bijt in zijn staart en men zegt dat de aarde schudt als hij woedend is.

Ratatosk

De boodschapper die boodschappen overbrengt tussen Vidofnir en Nidhogg. Hij rent heen en weer over over de stam van Yggdrasil.

Vidofnir

De gouden arend die bovenaan de top van Yggdrasil leeft. Hij wisselt nogal wat scheldwoorden uit met Nidhogg.

Nidhogg

De draak die aan de wortels van Yggdrasil knaagt.

Fenrir

De gigantische wolf die ooit tegen de goden zal strijden in Ragnarok. Tot die tijd ligt hij vast aan een onmogelijk sterk koord, dat Gleipnir heet

Huginn en Muninn

De twee raven van Odin. Ze zijn de ogen van Odin die overal een oogje in het zeil houden.

Sköll en Hati

Sköll is een wolf die achter de zon aanjaagt en zijn broer Hati jaagt achter de maan aan. Zodra de zon en maan gevangen zijn, zal Fimbulvetr plaats vinden. Oftewel het begin van Ragnarok.