Wat ging er aan vooraf?

Niet lang geleden is Jarl Ingo met zijn stam oostwaarts gevaren. Ze komen uit wat nu huidig Zweden is, maar de droogte heeft ze doen laten vertrekken. Ze zijn oostwaarts gegaan toen ze hoorden over de landen aan de andere kant van de zee. Het zou er erg vruchtbaar zijn, goede aarde om op te verbouwen.
 
"Moge Odin ons vergezellen op de tocht." 
 
Al een week vaarden ze over een kleine rivier door de wouden, tot er nieuws kwam over een klein dorpje niet ver van de rivier. De spionnen vertelden dat er bijna geen strijders zouden zijn. Jarl Ingo liet zich dit geen tweede maal vertellen. Hij riep de oude wijzen uit het gezelschap bij elkaar en samen kozen ze ervoor om dit dorp te veroveren, Odin te eren en het te koloniseren. Net toen Jarl Ingo zijn stam wilde toespreken daalde er een witte raaf neer op de mast en bekeek de geschrokken mensen. Was dit een teken van ongeluk, het was immers een witte raaf? Of had Odin iets speciaals voor deze dappere Vikingen. Niet lang daarna stierf de meest oude en wijze man van de stam. Jarl Ingo was bang dat de goden boos waren, dus offerden ze hun laatste koe. Na dagen voorbereiding besloot Jarl Ingo raad te vragen bij de priester. De voortekenen: 
 
"Bloed vloeit tussen de wolf en de beer. Drager van de kroon zal huiswaarts keren, de witte raaf zal heersen. De gezegende dwaalt, bijlen zullen nooit begraven worden."
 

Wat ging er aan vooraf?

Ingo Alberson kreeg een groot stuk land van zijn vader in de buurt van huidig Norrköping. Hier zou Ingo Alberson jarl zijn van zijn eigen dorp en land. Maar na enkele jaren hard werken zag hij in dat de grond te arm was om eten op te verbouwen, zijn bevolking begon te verhongeren. Toen nam Jarl Ingo een drastische beslissing. Hij zou zijn geluk in het oosten gaan zoeken, aan de overkant van de grote zee (de Baltische Staten, oftewel het huidige Letland, Estland en Litouwen). Ieder die met hem mee wilde, mocht deelnemen aan deze reis. Maar vlak voor Jarl Ingo een voet aan land kon zetten, gebeurde er iets verschrikkelijks. Een dichte mist zorgde ervoor dat alle andere schepen verdwenen, daarmee ook degenen die op die schepen zaten. 
 

Yggdrasil Intro special

Aangekomen in het nieuwe land, duurde het niet lang voor het eerste contact met de lokale bevolking was gelegd. En het duurde ook niet lang voor hier de eerste conflicten uit ontstonden. Zo werd er ook een dorp gevonden, die de groep graag wilde veroveren.
 

Yggdrasil 1

Het veroveren van het dorp ging met gemak. Wel leerde de groep snel de duistere waarheid van het dorp. Echter werd er toch feest gevierd en een offer aan Freyr geschonken. Tot grote schok van de groep werd jarl Ingo dood gevonden. Hierdoor werd de groep gedwongen om een nieuwe jarl te kiezen. Torvald werd gekozen als nieuwe jarl. Ook werden de eerste contacten gelegd met andere Baltische stammen. Na een korte strijd werd er een bondgenootschap gesloten met de Audre stam. Een zekere Olaf de Zwarte hielp hierbij. Deze bondgenoot bracht de groep Vikingen echter ook een nieuwe vijand. 
 
IC datum: 19, 20 en 21 november 853
 

Yggdrasil Winterspecial

Olaf de Zwarte heeft de groep uitgenodigd om Yule bij hem te komen vieren. Hedda, vrouwe van Olaf, ontving de gasten tijdens Yule aan haar tafel, aangezien Olaf helaas zelf niet aanwezig kon zijn. Tot grote opluchting was er nog een ander schip gevonden, die verloren was gegaan in de dichte mist. Voor deze Vikingen kwam dan ook de grote verrassing dat jarl Ingo was gestorven. Na de hereniging werd er gefeest en gedronken. Aan het einde van het feest nodigde Hedda de groep uit naar het dorp Rigai te komen. Wellicht kunnen ze daar mensen van de Daina stam vinden om het probleem in hun dorp op te lossen. 
 
IC datum: 21 december 853
 

Yggdrasil 2

De grote groep Vikingen heeft een bezoek gebracht aan Olaf de Zwarte in zijn dorpje Rigai. Wat eerst op een goede samenwerking leek, groeide al gauw uit tot vijandigheid. Wat er zelfs toe leidde dat de Vikingen in een complot Olaf de Zwarte hebben vermoord. Ondertussen groeide ook de aanwezigheid van strijders van de Saule stam, wat leidde tot kleine schermutselingen. De twee Viking jarls lijken tot nu toe goed samen te kunnen werken, maar moeten nog ontdekken wat ze moeten doen met het veroverde dorp Rigai.
 
IC datum: 2, 3 en 4 februari 854
 

Yggdrasil 3

Teruggekeerd in Ingoheim, lijkt de rust weer terug te kunnen keren. Er wordt met de Saule stam gepraat over vrede en ook vindt er een trouwerij plaats tussen de priesteres van de Daina stam en één van de Vikingen. De nieuwe samenwerking met de Daina stam lijkt de mogelijkheid om het probleem in Ingoheim op te lossen dichterbij te brengen. Maar nieuwe chaos lijkt op komst, duistere waarheden zijn boven water komen drijven en een nieuwe stam trekt rovend door het gebied. De Jiera stam schaart zich achter de Vikingen, nadat ze uit hun eigen gebied zijn verdreven. En een zeer machtige Viking handelaar, genaamd Sverre, vormt een nieuw machtsblok. Hedda's reactie op de dood van Olaf en de macht van het versteende ei laten nog op zich wachten, maar voor hoe lang?

IC datum: 6, 7 en 8 februari 854
 

Yggdrasil 4

Onderweg naar Rigai raakte men verdwaald in een dichte mist. Sommigen herkenden deze dichte mist als de mist waar de boten in verdwaalden. In de schaduw van mist bedreigden oude en nieuwe vijanden de verdwaalde Vikingen en Balten. Volgens de legende dwaalt in dit gebied de Aitvaras rond. Maar ook Hedda verscheen in het strijdtoneel met een duister plan. Terwijl de Vikingen zich wisten staande te houden tegen de rovers en een Baltische heks werd er één ding duidelijk, een grote strijd stond op het punt te beginnen. En tot ieders grote schrik, zal de slag gaan plaatsvinden vlak bij Ingoheim. 

IC data: 14, 15 en 16 februari 854

Yggdrasil 5

Teruggekomen in Ingoheim bereidde iedereen zich voor op de grote slag tegen de Saule. In een ongemakkelijke samenwerking tussen Baltische stammen en de Vikingen werd er een nipte overwinning behaald. De kleine Jiera stam wist het tij te keren. En tot ieders verrassing besloten de ouderen van de stam zich te voegen bij de bevolking van Ingoheim. 
Maar de overwinning kwam met een prijs. Een prijs die meer strijd met zich mee zou brengen nu het leger van de Saule stam op de vlucht was geslagen. In de schaduw van dit grote conflict lijken duistere krachten hun slag toe te slaan. Een spel waarbij niet iedereen zeker is van zijn leven.

IC data: 18, 19 en 20 februari 854