Life Action Role Playing

Setting Yggdrasil

In het westen verspreidt zich het nieuws van rovers die vanuit de verre zee hierheen zijn gevaren. Angst verspreidt zich onder de bevolking en hij die kan schrijven, schrijft over twee meter lange strijders met lang blond haar, woester dan de zee waarover ze zijn gevaren. 
 
Een vertekend beeld, dat zeker!
 
Maar wat houdt de setting van Yggdrasil, oftewel de wereld waarin Yggdrasil zich afspeelt, nou precies in?
 

Geschiedenis

Yggdrasil is een setting die geschiedenis als rode draad gebruikt. Wat er in de wereld gebeurde rond die tijd, zal meegenomen worden in het verhaal van Yggdrasil (het plot). Dit maakt de werkelijke geschiedenis een goede bron om inspiratie en kennis uit te halen als men zich wil inlezen voor Yggdrasil. Yggdrasil speelt zich af in het jaar 854 AD. Om een idee te geven wat er op dat moment gebeurt in de wereld: 

- De Vikingen plunderen Engeland en de kusten van het West-Frankische rijk. 
- Het grote leger van Ivar Ragnarson zal Engeland nog binnen moeten vallen, net als de belegering van Parijs. 
- Ook hebben de Vikingen IJsland al wel ontdekt, maar nog niet gekoloniseerd. 
- En het zal niet lang meer duren voor de eerste Viking staten in Rusland worden opgericht. 

Hoewel de wereld van Yggdrasil dus sterk is gebaseerd op historisch correcte informatie, zijn sommige dingen omwille van het spel of vanwege te weinig beschikbare informatie op een andere manier ingevuld. 
 

Mythologie

Mythologie is een belangrijk onderdeel van de setting, maar in vergelijking met de meeste Larp evenementen hebben we een andere insteek genomen. Zo kan men bijvoorbeeld alleen een mens spelen en is het maar de vraag of goden en mythische wezens bestaan - zo zal er nooit een goddelijk wezen in volle kracht in de wereld rondlopen. Wat kan men dan wel verwachten? Volgens de mythen gingen goden wel eens in vermomming naar de wereld, vaak als een reiziger die een prachtig verhaal kon vertellen. Zo is dus wel mogelijk om mythische wezens en goden tegen te komen. Maar we zullen er alles aan doen om het zo te brengen dat de spelers zich altijd kunnen afvragen of het geen interpretatie, inbeelding of droom is. Op de vraag of alles ook echt bestaat in de setting, zullen wij het antwoord in het midden laten.

De magische vaardigheden die spelers kunnen hebben zijn ook op deze manier uitgekozen. Het zal dus vooral om spirituele vaardigheden gaan die echt uitgespeeld moeten worden. Een zeer belangrijk punt is dat wij gebruik maken van voornamelijk de Edda als bron voor de mythologische wereld. Wederom zullen we soms hiervan afwijken. Voor meer informatie kan men de spelerssyllabus raadplegen of een e-mail te sturen.

Rollenspel

Ook is rollenspel een belangrijk onderdeel van de setting. Het spel is er daarom niet op gericht om vaardigheden te kiezen waarmee je karakter sterker wordt, uitgroeit tot de grootste held en de kwade krachten van de wereld verslaat. Yggdrasil is een combinatie van Larp en re-enactment, waarbij men een karakter ontwerpt dat ook zo werkelijk mogelijk in de wereld leeft. Zo zullen wij ook meer de nadruk leggen op het dagelijks leven en dieper op rollenspel ingaan.
 

Vikingen

Het beeld van de Viking wereld is nogal anders dan hoe het daadwerkelijk vroeger was. Zo hadden ze geen horens op hun helmen en waren ze niet alleen maar rovers en strijders. In de spelerssyllabus geven we een idde van de Viking wereld die wij (willen) neerzetten op Yggdrasil. 
 

Waar speelt het zich af?

Yggdrasil speelt zich af in de Baltische Staten (het huidige Estland, Letland en Litouwen). Er is een reden waarom een speler daar is. De voornaamste reden die de meeste spelers gebruiken is dat zij met Jarl Ingo zijn mee gegaan op zijn tocht. Jarl Ingo had een arm stuk land en besloot naar het oosten te varen, op zoek naar geluk. Tijdens de aankomst in het oosten, raakten vele boten vanwege een dichte mist gescheiden van de boot waar Jarl Ingo op zat en zijn op een ander stuk oever aan land gekomen.